Тема   и с оттудова тож) именно 90. но тока до Лескова
 Имя   Ciry_eNote
 Дата   2018-11-02 20:26:30
дальше йоппа:)